339 549 5320

Chirurgické frézy

Chirurgické frézy

Místo implantátu musí být připraveno krok za krokem pomocí  fréz se zvětšujícím se průměrem pro efektivní a atraumatické vrtání. Všechny frézy během fáze vrtání kostní tkáně jsou použity s hojným prouděním fyziologického roztoku a s prováděním techniky přerušovaného vrtání, aby se zabránilo nadměrné teplotě kostní tkáně a zajistilo se správné odstranění vyvrtané kostní tkáně.
Všechny frézy mají laserové hloubkové čáry, které jasně indikují hloubku zpracováníní.